• Święto Patrona Szkoły

  • Informatycy na zajęciach w WWSI

  • "Bóg Honor Ojczyzna. 100 lat Niepodległości Polski"

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spektaklu.

  • Praktyki w Grecji

    Rekrutacja rozpoczęta!!!

  • Nasi strażacy uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  • Obchody Święta Niepodległości w Zielonym

Zaproszenie na jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Jubileusz 60-lecia

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

W marcu uczniowie kierunku Technik Informatyk odbyli praktyki w Grecji.

GRECJA

W dniu 08 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyły się eliminacje szkolne do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

W konkursie udział wzięło 21. uczniów z klas o profilu Technik Informatyk z innowacją pedagogiczną „Informatyka z pożarnictwem". W eliminacjach szkolnych „strażacy z Zielonego” musieli wykazać się znajomością organizacji ochrony przeciwpożarowej, środków gaśniczych, wyposażenia technicznego straży pożarnych, taktyki działań gaśniczych oraz prewencji pożarowej. Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji miejskich podana zostanie w najbliższy wtorek.


W Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach kierunek technik informatyk rozszerzony jest o jedyną taką w Polsce innowację pedagogiczną – informatyka z pożarnictwem. Innowacyjność kierunku polega na tym, że uczniowie w całym cyklu nauczania mają dodatkowy przedmiot „Edukacja pożarnicza z elementami OC" w wymiarze 2. godzin w tygodniu. Są to zajęcia związane z pożarnictwem prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przez wykwalifikowanych strażaków, a także na poligonie.

Opiekunami młodzieży były: p. B. Maj i p. A. Żyła.

  

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny