Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

02 września punktualnie o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie i nauczyciele, aby wspólnie celebrować tę ważną chwilę. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, Agnieszka Stępień, która powitała zebranych. Ciepłe słowa skierowała do 120 pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w Śniadeckim, kształcąc się w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik eksploatacji portów i terminali, technik fotografii i multimediów, technik elektryk.

Życzyła im wytrwałości i uporu w dążeniu do celu. Pani dyrektor przedstawiła także nowych nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Inaugurację w Zielonym uświetnił swoją obecnością pan Waldemar Trelka, Starosta Radomski, który, podczas swojego wystąpienia, gratulował uczniom wyboru szkoły, życzył im sukcesów, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Powodzenia w nowym roku szkolnym!!!

   

   

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny