Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 10 grudnia 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach już po raz piąty odbyły się zajęcia w ramach Akademii Niepodległości IPN. Tematem przewodnim zajęć Akademii Niepodległości była postać Wojciecha Korfantego, współtwórcy Niepodległej, którego działalność polityczną przedstawił dr Janusz Kłapeć, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie.
- Bez poznania wkładu wielkich bohaterów w walkę o niepodległość Polski trudno sobie wyobrazić pełne zrozumienie dziejów narodu polskiego.

Przykład poświęcenia i ofiarności wybitnego działacza politycznego, jakim był niewątpliwie Wojciech Korfanty stanowi ogromny wkład w odzyskanie niepodległości. Odkrywanie wyjątkowych bohaterów jest patriotycznym obowiązkiem kolejnych pokoleń, stwierdził w swoim wystąpieniu Janusz Kłapeć.
– Pomimo, tego iż Wojciech Korfanty był aresztowany i osadzony w Berezie Kartuskiej przez rządzący od 1926 r., „obóz sanacyjny”, to jednak jego zasługi dla niepodległości są niepodważalne i warto o nich pamiętać, podsumował swoje wystąpienie honorowy gość Akademii Niepodległości.
W trakcie wykładu została wyświetlona prezentacja o Wojciechu Korfantym, autorstwa dr hab. Grzegorza Bębnika, pracownika naukowego IPN o/ Katowice. Grzegorz Będnik jest także współautorem publikacji naukowej pt; „Wojciech Korfanty 1873 – 1939”, wydanej przez IPN w 2018 roku.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Zielone reprezentowało 10 członków Szkolnego Klubu Debat Historycznych wraz ze swoim opiekunem - Jackiem Malickim.W ramach Akademii Niepodległości IPN odbył się Konkurs Wiedzy o Powstaniach Śląskich oraz o bohaterze wykładu. Do rywalizacji przystąpiło 21 uczestników, wśród nich Bartosz Kołodziejczyk, Paweł Farbiś i Szymon Jaworski z Zielonego. Jury Konkursu w składzie: dr Janusz Kłapeć, Marzena Woźnica, nauczycielka historii PSP Nr 5 w Pionkach, Bartłomiej Gałkowski, nauczyciel historii PSP Nr 1 w Pionkach, Jan Siek, nauczyciel historii CKZiU w Pionkach i Jacek Malicki, belfer historii z Zielonego- wyłoniło następujących laureatów konkursu: I miejsca zdobyły – Olga Łandar i Aleksandra Michalska z PSP Nr 1 Pionki, II miejsce zdobył Marcel Stępień z CKZiU Pionki, zaś Szymon Jaworski z ZS Pionki wywalczył trzecią lokatę, a listę laureatów zamknął Michał Rębiś z CKZiU Pionki, który zdobył IV miejsce.
- Serdecznie dziękuję organizatorom Akademii Niepodległości za ciekawe przygotowanie kolejnego spotkania z historią. Szczególnie dziękuję państwu Lidii i Markowi Wierzbickim, głównym pomysłodawcom Akademii Niepodległości w Pionkach. Zdobywanie wiedzy historycznej jest najlepszą formą zainteresowania młodego pokolenia dziejami naszego narodu - podsumował udział w spotkaniu Jacek Malicki.

 

  

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny