Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pionek. Pomysłodawcą historycznego wydarzenia był Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. Patronat honorowy objął Waldemar Trelka - starosta Powiatu Radomskiego. Motywem przewodnim spotkania była 38 rocznica wprowadzenia w PRL – stanu wojennego 1981 r. oraz następstwa „Okrągłego Stołu”.

Do udziału w debacie zatytułowanej „Stan wojenny – Okrągły Stół po latach. Próba oceny” zostali zaproszeni wyjątkowi goście–Jan Rejczak, doktor nauk technicznych, poseł na sejm RP z listy AWS w latach 1997 – 2001, internowany w czasie stanu wojennego, Krzysztof Bińkowski – internowany w czasie stanu wojennego, działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny członek wielu stowarzyszeń, członek KPN, a także radni powiatu radomskiego - Marek Janeczek i Jan Siek.
Waldemar Trelka wskazał na potrzebę organizowania debat historycznych, organizowania spotkań młodzieży z „żywymi świadkami historii” i potrzebę poszanowania oraz racjonalnego przedstawiania swoich poglądów. Po oficjalnym rozpoczęciu spotkaniu rozpoczęła się debata,w której wzięli udział: Jan Rejczak, Krzysztof Bińkowski i Krzysztof Szewczyk.
- Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele szkół z Powiatu Radomskiego, w tym uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Zielonereprezentowali uczniowie z klas: I IPR, II IT i III FP. Na debatę przybyli także uczniowie z PSP Nr 5 w Pionkach, LO w Iłży, CKZiU w Pionkach i LO w Pionkach.
- Cieszymy się z faktu, iż mogliśmy uczestniczyć w rocznicowej debacie. Spotkanie z bohaterami i jednocześnie ofiarami stanu wojennego w Polsce jest dla nas wyjątkowym przeżyciem, ocenili swój udział w debacie Szymon Jaworski i Adrian Jasek.

  

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny