Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2020/2021

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

26 lutego b. r. szkolnego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego pod hasłem: ,,Język Twoją wizytówką”.
Krótko, szybko, niechlujnie – tak mówimy najczęściej. Jak ważna jest dbałość o własną mowę miał uświadamiać społeczności Zielonego i wszystkim Polakom, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określany także mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego, który przypada na 21 lutego.


Święto zostało ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.
Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać to ważne zadania, dzięki którym budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. Zadbać o swój język można właściwie w jeden zasadniczy sposób – pracować nad sobą i dużo czytać, bo literatura utrwala i kształtuje nasze wypowiedzi. I mimo tego, że w otaczającej nas codzienności, pochłanianej przez pracę, naukę, domowe obowiązki i spotkania z bliskimi nie przywiązujemy uwagi do tego, jak mówimy, starajmy się chociaż w tym jednym dniu dbać o „dobre polskie słowo” i poprawną polszczyznę. Pamiętajmy,
że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury, doświadczeń oraz tego, co najbardziej cenne
Komisja Humanistyczna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego postanowiła uczcić ten dzień, dla podkreślenia wyjątkowej roli języka polskiego w historii naszego narodu, organizując Szkolny Turniej Ortograficzny o tytuł ,,Mistrza Ortografii Zielonego 2020”. Przygotowała też ciekawą wystawę na szkolnym korytarzu: z formami wyrazów, w których często popełnia się błędy, ze związkami frazeologicznymi i wyjaśnieniem ich właściwego znaczenia, z dziwnymi (zapomnianymi) wyrazami, których należy używać podczas tworzenia tekstu. Nie zabrakło też „łamańców językowych”. Na każdej przerwie wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, młodzież chętnie rozwiązywała różnego rodzaju zadania, rebusy i łamigłówki polonistyczne.
Następnie nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, księża i uczniowie walczyli z ortografią i interpunkcją. Napisali tekst, którego temat poświęcony był polskiej kulturze i tradycji.
Przygotowane przez polonistów dyktando okazało się niezwykle trudne, sprawiło uczestnikom sporo kłopotu. Najlepiej napisała je Anna Zawadzka i została Mistrzem Ortografii Zielonego 2020.
Drugie miejsce zajęły wspólnie 3 osoby: pani Renata Wasiłek, Zuzanna Towarek i Bartłomiej Tkaczyk. Trzecie miejsce przypadło Andżelice Grabowskiej, ks. Pawłowi Nowakowi i p. Markowi Bugalskiemu.
Na zwycięzców czekają nagrody.
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy laureatom!

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny