"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

W dniach 18-29 marca młodzież z trzech klas o kierunku: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik obsługi portów i terminali z Zespołu Szkół w Pionkach wzięła udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Leptokarii w Grecji w ramach projektu pt. ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” .

Wyjazd poprzedziły przygotowania m. in. z języka angielskiego, greckiego, a także warsztaty poświęcone zapoznaniu się z kulturą Grecji, wypracowaniu postaw otwartości, tolerancji, pracy nad przełamaniem barier kulturowych. Ostatnim elementem całego procesu przygotowań było szkolenie z tematyki doradztwa zawodowego. Warsztaty służyły lepszemu poznaniu realiów rynku pracy: oczekiwań pracodawców, sposobów skutecznego ubiegania się o pracę, czy przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych.

42. uczniów pod opieką czterech nauczycieli, już po raz trzeci, w związku z realizowanymi przez szkołę projektami zagranicznymi, gościło w hotelu Poseidon Palace.
Po dotarciu na miejsce uczestnicy wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym oraz w szkoleniu BHP, na którym zapoznali się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Otrzymali od organizacji przyjmującej słowniczki polsko-greckie, aby mogli sami przełamywać bariery i poszerzać swoje horyzonty językowe. Młodzież zapoznała się również z regulaminem praktyk i hotelu oraz organizacją stanowisk pracy.
Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy, w których odbywały się zajęcia.

Technicy Informatycy naprawiali popsute komputery, rozkręcali i skręcali laptopy, celem ich konserwacji czy naprawy. Instalowali systemy operacyjne, oprogramowania, drukarki sieciowe i inne urządzenia peryferyjne. Podłączali i konfigurowali centralkę alarmową i kolektor danych, wieszali szafę rakową, zarabiali patchpanel czy zaciskali gniazda LAN.
Tworzyli strony www. Informatycy doskonalili także programowanie obiektowe w VBA, programowali w języku C. Programowali płytki arduino – wstęp do elektroniki, tworzyli też własne projekty arduido.
Poznawali także rodzaje systemów sieciowych, zasady działania serwerów, a następnie konfigurowali je i podłączali. Informatycy diagnozowali sprzęt komputerowy, omawiali etykę pracy w biznesie – podstawy działalności.


Technicy eksploatacji portów i terminali pod okiem specjalisty formowali palety jednostek ładunkowych za pomocą klocków transportowych oraz pracowali w programie komputerowym obrazującym formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Wystawiali dokumenty magazynowo-sprzedażowe w programie komputerowym Subiekt. Technicy eksploatacji portów i terminali odwiedzili firmę K.T.E.L w Katerini - odpowiednik naszego PKS, gdzie dowiedzieli się o strukturze funkcjonowania monopolisty, jakim są linie komunikacji międzymiastowej w Grecji. Odbyli także wizytację w hurtowni napoi w Nei Pori, gdzie dowiedzieli się m.in. jak funkcjonuje taka firma w Grecji, jak wygląda zaopatrzenie lokali i sklepików w ich regionie, zarówno w szczycie sezonu jak i poza nim. Prześledzili też łańcuch dostaw oraz jak w praktyce wygląda przygotowanie samochodu wyjeżdżającego do klientów. Uczniowie opracowywali harmonogram dotyczący czasu pracy kierowców, omawiali urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców oraz wystawiali FV za usługi transportowe w programie komputerowym SUBIEKT. Byli także z wizytacją na Uniwersytecie TEI w Katerini na zajęciach z Dr Evangelisem, który interaktywnie przedstawił im temat łańcucha dostaw. Poznawali zastosowanie programu Excel w pracy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy produkcyjnej, pracując na przygotowanych wcześniej bazach danych. Przygotowywali raport z funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w formie prezentacji na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego.


Fotografowie natomiast zapoznawali się ze sprzętem oraz omawiali składowe budowy aparatów fotograficznych, powtarzali podstawy fotografii: optyki fotograficznej, głębi ostrości oraz czas naświetlania.
Omawiali z mentorem sytuacje, w których stosują małą lub dużą głębię ostrości, prezentowali zależność wielkości głębi ostrości od ogniskowej obiektywu i przysłony oraz obrabiali zdjęcia w programie Lightroom. Omawiali formaty plików obrazowych oraz ćwiczyli synchronizację migawki z lampą błyskową. Poznawali rodzaje światłomierzy, sposoby i tryby pomiarów, zasady działania mierników temperatury barwowej oraz stosowanie filtrów konwersyjnych. Zgłębiali także wiedzę o oprogramowaniach do digitalizacji tekstu, rejestracji zdjęć, rejestracji audio i video. Technicy fotografii i multimediów ćwiczyli ustawianie ekspozycji, przesłony i iso, aby zrobić poprawne zdjęcie macro, a następnie ćwiczyli prawidłowe kadrowanie zdjęć. Uczyli się konserwacji sprzętu, m.in. czyścili matryce i obiektywy. Na koniec przygotowywali wystawę ze swoich prac i oceniali nawzajem swoje zdjęcia.

Oprócz zdobywania wiedzy w zakresie swoich specjalizacji młodzież mogła poznać kulturę i tradycje greckie dzięki bogatemu programowi kulturowemu.
Najciekawszymi atrakcjami turystycznymi było zwiedzanie „zawieszonych między niebem a ziemią” Meteorów i wybudowanych na nich prawosławnych klasztorów, które od 1981 r. wpisane są na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Uczniowie z Zielonego odwiedzili też pracownię ikon, w której dowiedzieli się jak w tradycyjny sposób pisze się ikony bizantyjskie.
Niezapomniane wspomnienia przywieźli na pewno z rejsu z Kapitanem Kostasem i jego załogą po wodach zatoki Pagasitikos. Zatrzymywali się między innymi na wyspie Palio Trikeri, gdzie odwiedzili klasztor zwiastowania NMP. W drodze powrotnej, w poszukiwaniu fok i delfinów, wpływali do licznych zatoczek i jaskiń, do których przeciętny turysta nigdy nie dociera. Młodszy kapitan - Jorgos wraz ze swoimi siostrami nauczył młodzież tradycyjnych tańców greckich: zorby i sirtaki.

Nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić także miasteczko w górach – Stary Pantaleimon, gdzie w małym sklepiku odkrywali nowe smaki z otaczających go lasów – miód z kasztana, z owoców koumaro czy grecką tradycyjną herbatę.

W ostatni dzień praktyk każda specjalizacja miała podsumowanie całej zdobytej wiedzy i umiejętności w czasie trwania stażu. Odbyły się wówczas spotkania i podsumowujące rozmowy z ekspertami oraz mentorami, którzy wspierali proces kształcenia zawodowego. Na koniec wszyscy uczestniczyli w uroczystym zakończeniu praktyk i pożegnaniu - oczywiście pełnym wzruszeń!

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ projektu: "Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach"

Projekt pt. ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” nr 2018-1-PL01-KA102-049126, realizowany przez Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny