"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

Od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach realizował projekt ”Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” realizowany w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Praktyki w Grecji - niesamowite wspomnienia
Projekt pozwolił rozwinąć się kilku grupom docelowym, jednak jego głównym beneficjentem było 42 uczniów, którzy wzięli udział w zagranicznej mobilności. Zdobyli oni cenne doświadczenie, a także nabyli nowe umiejętności zawodowe. Rozwój uczestników pozwolił im na osiągnięcie lepszych wyników w nauce.
Wykreowanie pozytywnych postaw pozwala także na wywieranie wpływu na swoich rówieśników, którzy są pośrednimi beneficjentami takiego projektu, biorąc także udział w spotkaniach upowszechniających oraz warsztatach zawodowych.
Po odbyciu mobilności uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali warsztaty zawodowe, na których mogli przekazać wiedzę i umiejętności zdobyte na praktykach swoim kolegom.

Bardzo ciekawe były osobiste przekazy uczestników projektu, ich opowieści w bezpośrednim kontakcie z osobami, które nie miały okazji wyjechać. Warsztaty zawodowe zorganizowane zostały z podziałem na trzy grupy projektowe, zgodne z kierunkiem kształcenia. Technicy informatycy na warsztatach przedstawiali rodzaje przewodów sieciowych i sposoby ich zarabiania z użyciem niezbędnych narzędzi. Uczniowie z kierunku technik eksploatacji portów i terminali formatowali między innymi paletowe jednostki ładunkowe. Natomiast fotografowie zapoznawali się ze sprzętem oraz omawiali składowe budowy aparatów fotograficznych.


Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie efektywnie wykorzystują zdobytą wiedzę, stosując różnego rodzaju metody i środki dydaktyczne, z którymi spotkali się podczas zajęć w Grecji. Zainteresowanie wśród młodzieży taką formą zajęć jest bardzo duże. Młodzi ludzie zdobywają dzięki temu nowe umiejętności. Warsztaty te odbywały się także po zakończeniu projektu. W planach placówki jest zorganizowanie takich zajęć dla jeszcze szerszej grupy odbiorców.


Perspektywa wyjazdu na praktyki zagraniczne w latach następnych stanowi duży motywator do nauki dla kolejnych roczników młodzieży. Realizowany przez szkołę projekt wpłynął pozytywnie nie tylko na uczniów, ale także na całą społeczność szkolną i lokalną, które korzystają z jego rezultatów.

  

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny