"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

13.grudnia 2019r. została zakończona rekrutacja do projektu pt. "Zielone na europejskim rynku pracy" w ramach Projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063301.
W wyniku rekrutacji oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych komisja wyłoniła 42 uczniów z 3 kierunków: technik informatyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik fotografii i multimediów.


Młodzież wraz z opiekunami wyjedzie na praktyki zagraniczne do Grecji. Termin wyjazdu to 29.03.2020 - 11.04.2020r. Czas rozpocząć przygotowania do wyjazdu....

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

   

 

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Otwórz dokument 

Załącznik 1 do PKR – Lista rankingowa dla zawodu Technik Informatyk.

Otwórz dokument

Załącznik 2 do PKR – Lista rankingowa dla zawodu Technik Eksploatacji Portów i Terminali.

Otwórz dokument

Załącznik 3 do PKR – Lista rankingowa dla zawodu Technik Fotografii i Multimediów.

Otwórz dokument

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny