Grecja miejscem praktyk uczniów kierunku Technik Informatyk z Pożarnictwem.

WIADOMOŚCI

Miejsce zakwaterowania uczniów w hotelu Poseidon Palace w miejscowości Leptokaria

POSEIDON PALACE

Relacja video z pobytu uczniów kierunku Technik Informatyk na praktykach w Grecji

VIDEORELACJA

Dokumenty dotyczące wyjazdu uczniów na praktyki do Grecji (regulamin, formularze).

DOKUMENTY

Uczniowie z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Grecji w miejscowości Leptokaria organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży”.

Dnia 8. kwietnia 2018r. 37. uczniów z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik, w tym również fototechnik z innowacją dziennikarską z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wyjedzie po raz kolejny na zagraniczny staż zawodowy do Grecji organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży” nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102036649. Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Od 12. marca 2017r. informatycy z Zielonego przebywają na zagranicznym stażu zawodowym w Grecji, organizowanym w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Uczniowie wraz z opiekunami mieszkają  w miejscowości Leptokaria w hotelu Poseidon Palace.

W najbliższą niedzielę 12. marca 47. uczniów z klas o kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wyjedzie na zagraniczny staż zawodowy do Grecji organizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Miejscem pobytu informatyków z Zielonego będzie miejscowość Leptokaria - jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej.

W marcu 2017 roku uczniowie z klas o kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wezmą udział w zagranicznym stażu zawodowym w Grecji organizowanym w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczniów w dziedzinie technik informatyk.

Do Grecji wyjedzie 47. uczniów.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny