Grecja miejscem praktyk uczniów kierunku Technik Informatyk z Pożarnictwem.

WIADOMOŚCI

Miejsce zakwaterowania uczniów w hotelu Poseidon Palace w miejscowości Leptokaria

POSEIDON PALACE

Relacja video z pobytu uczniów kierunku Technik Informatyk na praktykach w Grecji

VIDEORELACJA

Dokumenty dotyczące wyjazdu uczniów na praktyki do Grecji (regulamin, formularze).

DOKUMENTY

Dnia 14. września 2018r. w Zespole Szkól im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła całkiem niedawno otrzymała informację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, że projekt Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach stworzony we współpracy z greckim partnerem SAGEM TRAINING SERVICES LTD został zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczniowie z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Grecji w miejscowości Leptokaria organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży”.

Dnia 8. kwietnia 2018r. 37. uczniów z klas o kierunku technik informatyk oraz fototechnik, w tym również fototechnik z innowacją dziennikarską z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wyjedzie po raz kolejny na zagraniczny staż zawodowy do Grecji organizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży” nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102036649. Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Od 12. marca 2017r. informatycy z Zielonego przebywają na zagranicznym stażu zawodowym w Grecji, organizowanym w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Uczniowie wraz z opiekunami mieszkają  w miejscowości Leptokaria w hotelu Poseidon Palace.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny