Statut Zespołu Szkół im. J.Sniadeckiego w Pionkach

Otwórz dokument

Nowelizacje Statutu:

Nowelizacja STATUTU Gimnazjum Specjalnego w Pionkach

Otwórz dokument

Nowelizacja STATUTU Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pionkach

Otwórz dokument

Nowelizacja STATUTU II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pionkach

Otwórz dokument

Nowelizacja STATUTU Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

Otwórz dokument

Nowelizacja STATUTU Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pionkach

Otwórz dokument

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny