Warsztaty dziennikarskie fototechników na UMCS w Lublinie

Fototechnicy z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach w ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wzięli udział w warsztatach dziennikarskich. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez p. dr hab. Magdalenę Piechotę, adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie oraz p. Dariusza Okonia i p. Krystiana Nowaka – studentów piątego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Warsztaty dotyczyły następujących tematów: media społecznościowe, dziennikarz w mediach, blogi i portale internetowe, Instagram, Facebook, dziennikarstwo obywatelskie i jego formy, gatunki publicystyczne. Fototechnicy zastanawiali się nad tym, czy zdjęcie może być komentarzem dziennikarskim. Uczyli się, jak tworzyć teksty internetowe. Prelegenci zwrócili też uwagę na niezwykle istotną, nie tylko w dziennikarstwie, mowę ciała.

Ponadto uczniowie poznali historię Wydziału Politologii UMCS i jego siedziby –Pałacu Radziwiłłowskiego. Warto dodać, że Wydział Politologii UMCS jest obecnie jedynym o tej nazwie wydziałem na uniwersytetach polskich. Baza lokalowa Wydziału oraz jego wyposażenie w aparaturę pozwalają na pełną realizację badań naukowych oraz zadań dydaktycznych. Uczniowie mogli podziwiać również zabytkową salę wykładową im. Ignacego Daszyńskiego. Zostali też poinformowani o ofercie edukacyjnej Wydziału.

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez p. dr M. Piechotę i studentów dziennikarstwa na pewno pogłębiło wiedzę i umiejętności uczniów z Zielonego, a także wprowadziło ich w klimat życia studenckiego, który już niedługo będzie ich światem.

Wycieczka do Lublina obejmowała też zwiedzanie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego - Majdanek. Historię Majdanka przedstawiła p. przewodnik Marlena Zalewska. Uczniowie w skupieniu słuchali tragicznych obozowych opowieści i zadawali nurtujące ich pytania.

Patronat UMCS

W dniu 19. czerwca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy UMCS w Lublinie, Wydział Politologii reprezentowanym przez p. prof. dr. hab. Iwonę Hofman – Dziekana Wydziału Politologii, a Zespołem Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach reprezentowanym przez p. Agnieszkę Stępień, dyrektora Szkoły. Porozumienie dotyczy patronatu, jaki Uczelnia obejmuje nad uczniami z klasy o profilu fototechnik.

Fototechnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez pracowników i studentów Wydziału Politologii UMCS, a także wezmą udział w przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych Wydziału.

Działania prowadzone w ramach umowy zawartej pomiędzy Uczelnią, a Zespołem Szkół z pewnością przyczynią się do rozwoju młodych ludzi i wpłyną na świadome podjęcie przez nich decyzji o wyborze drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny