Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Sekretne życie Puszczy Kozienickiej”. 

W tym roku przypada XXX jubileuszowa edycja konkursu. W związku
z tym chcielibyśmy zachęcić uczniów do wykonania prac ukazujących faunę, florę, wartości historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe naszej zielonej ojczyzny –Puszczy Kozienickiej.

Podczas leśnych wędrówek mamy okazję poznać jej złożoność, zmienność, nieprzewidywalność, tajemniczość, poczuć ducha leśnych ostępów... Zaobserwowaną wyjątkowość Puszczy Kozienickiej można uwiecznić
w wierszach, opowiadaniach, na fotografii lub pracy plastycznej.

Życzymy niezapomnianych wrażeń przy tworzeniu prac. Organizatorami konkursu są: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Zespół
s. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, zaś współorganizatorami: Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Nadleśnictwo Kozienice, Nadleśnictwo Radom, Nadleśnictwo Zwoleń.

REGULAMIN

XXX jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego

„Moje spotkania z Puszczą” - „Sekretne życie Puszczy Kozienickiej”

Konkurs obejmuje dziedziny twórczości dla poszczególnych grup:

I GRUPA –uczniowie klas I -III szkoły podstawowej,

II GRUPA –uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,

III GRUPA –uczniowie szkół średnich.

DZIEDZINY TWÓRCZOŚCI

FOTOGRAFIA

Album fotograficzny wykonany w formacie A4 z bloku technicznego

powinien zawierać:•4szt.–6 szt. zdjęć o formacie10x 15cm

  • opis zdjęć (lokalizacja i nazwa fotografowanego obiektu)

 

LITERATURA

-maksymalnie dwie strony formatu A4 (wiersz, opowiadanie) -wydruk

komputerowy lub staranny rękopis.

PLASTYKA

-prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą

techniką(np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny -niedopuszczalne

wyklejanki)i dostarczone w płaskim, usztywnionym opakowaniu.

Prace dostarczone w postaci rulonu nie będą oceniane.

 

Termin zgłaszania prac do 20 października 2020r.

Uczeń może brać udział tylko w jednej dziedzinie twórczości w danej

grupie. Prace proszę dostarczyć do pani Beaty Maj - nauczyciela biologii
lub do pani Anny Warchoł - nauczyciela matematyki i przedmiotów fotograficznych.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny