Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

ZOBACZ

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZOBACZ

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub wyższych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczniów, studentów i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane są w roku 2020 dla osób z terenu województwa mazowieckiego również w WMOMP w następujących lokalizacjach:

ZOBACZ WYKAZ PRZYCHODNI

 

Regulamin i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Podanie o przyjęcie ucznia do Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach w roku szkolnym 2020/2021

 

 W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy następujące kierunki:

ZOBACZ

 Kierunki kształcenia 2020/2021

Sport

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 Psycholog i pedagog

 Samorząd Uczniowski

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny